„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Katarzyna Malinowska
Psycholog

Tel.: +48 538 131 005

Katarzyna Malinowska
Psycholog

zdjęcie

Jestem psychologiem o specjalności klinicznej, interwentem kryzysowym. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podczas studiów zdobywałam doświadczenie na wielu zajęciach terenowych oraz praktykach m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnień, Oddziale Neurologii, Intensywnej Opieki Medycznej, Hematologii Dziecięcej, Domu Pomocy Społecznej, zamkniętych oddziałach psychiatrycznych. Ukończyłam Podyplomowe Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne, Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztat szkoleniowy „Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie”. Aktualnie podnoszę swoje umiejętności i kwalifikacje w 4-letniej Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie, która jest rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Zawodowo jestem związana z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gdyni, gdzie pomagam m.in. osobom doświadczającym przemocy, będącym w żałobie, będącym w różnego rodzaju kryzysach emocjonalnych. W ramach swojej pracy prowadzę konsultacje indywidualne, konsultacje par, prowadzę grupę wsparcia, a także przeprowadzam różnego rodzaju szkolenia i warsztaty obejmujące zakresem tematycznym obszar pomocy interwencyjnej.

Aktualnie współpracuję również z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rumi, gdzie uczestniczę w projekcie „Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy”, w ramach którego prowadzę program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach oraz konferencjach, m.in. na temat „Procesu diagnozy i form pomocy rodzinie”.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Metody Pracy
w nurcie integracyjnym


Pracuję w nurcie integracyjnym. Jest to podejście, które łączy techniki oraz teorie istniejących już nurtów. Opiera się na założeniu, że nie istnieje jedna, uniwersalna metoda pracy ze wszystkimi klientami oraz odpowiednia dla wszystkich typów problemów. W podejściu integracyjnym wykorzystywane i łączone są elementy charakterystyczne dla różnych szkół. Pozwala to na zindywidualizowane podejście do każdego problemu oraz danej osoby.

Oferta

Decyzja o rozpoczęciu kontaktu terapeutycznego z psychologiem wymaga często wiele odwagi, siły i determinacji. Jest to, tak ważny, pierwszy krok do polepszenia swojej sytuacji życiowej. Wsparcie psychologa może być przydatne w wielu obszarach, sferach życia.

Kiedy warto pomyśleć o terapii? M.in. jeśli odczuwasz:

 • Brak motywacji i chęci do działania
 • Obniżenie nastroju, stres
 • Trudności emocjonalne związane ze stratą bliskiej osoby i żałobą
 • Kryzysy emocjonalne
 • Niskie poczucie własnej wartości
 • Różnego rodzaju lęk: np. fobie, ataki paniki, obawa przed trudnościami dnia codziennego, wystąpieniami publicznymi itp.
 • Problemy w kontaktach społecznych (z rodziną, znajomymi itp.)
 • Trudności emocjonalne związane z poczuciem samotności, braku sensu życia
 • Trudności emocjonalne związane ze stresem pourazowym
 • Problemy zdrowotne, np. bóle, problemy żołądkowe nie mające podłoża medycznego
 • Wypalenie zawodowe, mobbing
 • Inne trudności natury psychologicznej

Terapia indywidualna może mieć charakter krótko- lub długoterminowy. Na początkowych spotkania ustalane są zasady kontaktu terapeutycznego.


Cennik usług
psychologicznych

Konsultacja

80/50min.

jedno do kilku spotkań, trwających po 50 min, mających na celu pomoc w nagłym kryzysie lub poradzeniu sobie z bieżącą sytuacją

Terapia indywidualna

80/50min.

cykl spotkań, trwających po 50 min, mające na celu rozpoznanie problemu, oczekiwań klienta, ustaleniu jego potrzeb oraz przepracowaniu tego, co utrudnia satysfakcjonujące codzienne funkcjonowanie, obniża jakość życia, wywołuje negatywne emocje.

Terapia par

150/1,5h

cykl spotkań, trwających po 1,5 h, mających na celu rozpoznanie potrzeb partnerów, rozpoznanie wzajemnych oczekiwań; jest nakierowana na usprawnienie umiejętności komunikacyjnych, rozpoznanie źródła i przepracowanie kryzysu oraz radzenie sobie z jego konsekwencjami.

+48 538 131 005

gabinet.psychologiczny@op.pl

Kontakt
Gabinet psychologiczny

Ul. Jana z Kolna 35, 81-859 Sopot, II pietro, pokój 1https://www.google.pl/maps/place/Jana+z+Kolna+35,+Sopot/@54.43045,18.5603759,16.75z/data=!4m2!3m1!1s0x46fd0abefe7d32e1:0x6d723d515fcfe9d7